1. Головна
 2. Про компанію
  1. Історія PepsiCo
  2. PepsiCo в Україні
  3. Місія та бачення компанії
  4. Кодекс поведінки
  5. Телефон довіри
  6. Контакти
  7. Послуги
 3. Сталий розвиток
 4. Бренди
  1. Напої
  2. Соки
  3. Молочна продукція
  4. Снеки
  5. Дитяче харчування
 5. Медіа
  1. Новини
  2. Контакти для ЗМІ
 6. Кар'єра
  1. Чому варто працювати у PepsiCo
  2. Вакансії
  3. Пам'ятка кандидатові
 7. Закупівлі
  1. Непрямі закупівлі
Search PepsiCo
Поділитися:
Ще |

Головна » Информация о сайте » Умови використання

Умови використання

Умови використання

Перед початком використання даного сайту прохання уважно ознайомитися з цими Умовами використання та Заявами про обмеження відповідальності.

Прийняття умов

Цей сайт (надалі – «Сайт») належить компанії «PepsiСo, Inc.» (далі – компанія «PepsiСo»). У текстах, розміщених на даному Сайті, терміни «ми» й «наш» відносяться до компанії «PepsiСo». Компанія «PepsiСo» надає доступ до даного Сайту, включаючи усі наявні відомості, інструментальні програмні засоби й послуги, за умови прийняття користувачем усіх умов, політик і повідомлень, викладених тут. Використання вами даного Сайту означає вашу згоду з цими Умовами використання. Якщо ви НЕ згодні з цими Умовами використання, щире прохання НЕ користуватися даним Сайтом.

Точність й повнота інформації

Компанія «PepsiСo» не несе відповідальності за неточність, неповноту або неактуальність інформації, наданої на даному Сайті. Матеріали цього Сайту надаються винятково для інформації і не можуть служити єдиною підставою для прийняття рішень без врахування первинних, точніших, повніших або актуальніших джерел інформації. Ми залишаємо за собою право змінювати інформаційний вміст цього Сайту в будь-який час, однак не беремо на себе зобов'язань з відновлення будь-якої інформації на ньому. Ви погоджуєтеся з тим, що відстеження змін на даному Сайті є вашою відповідальністю.

Використання даного Сайту

Увесь інформаційний вміст цього Сайту (у тому числі текст, дизайн, графіка, логотипи, зображення, символи, аудіокліпи, матеріали, що завантажуються, інтерфейси, коди й програмне забезпечення) є виключною власністю компанії «PepsiСo», її ліцензіарів або постачальників інформації та оберігається законодавством про авторське право, про товарні знаки та іншим застосовним законодавством.

Вам надається право використовувати, копіювати, скачувати й роздруковувати матеріали, що містяться на цьому Сайті, для особистого некомерційного використання за умови, що ви не змінюєте і не стираєте будь-які відомості про авторські права й товарні знаки або інші повідомлення про права власності, що містяться у таких матеріалах, які ви використовуєте, копіюєте, скачуєте або роздруковуєте. Будь-яке інше використання інформаційного вмісту цього Сайту, у тому числі, зміна, поширення, передача, завантаження, ліцензування або створення похідних творів на основі будь-яких матеріалів, інформації, програмного забезпечення, товарів або послуг, отриманих з цього Сайту, категорично заборонене. Компанія «PepsiСo» або її ліцензіари чи постачальники інформації зберігають усі права власності на матеріали, розташовувані на цьому Сайті, включаючи усі суміжні права інтелектуальної власності, і надають вам дані матеріали за ліцензією, яку компанія «PepsiСo» має право відкликати у будь-який час винятково на власний розсуд. Компанія «PepsiСo» не гарантує і не засвідчує, що використання вами матеріалів даного Сайту не є порушенням прав третіх осіб, не пов'язаних з компанією «PepsiСo».

Необхідною умовою використання цього Сайту є те, що ви не має права використовувати цей Сайт у будь-яких цілях, що є незаконними або забороненими згідно цим Умовам використання або будь-якому застосовному законодавству.

Матеріали, надавані вами через Сайт

Цим Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що ви приймаєте на себе відповідальність за будь-які матеріали, надавані вами через даний Сайт, у тому числі за законність, вірогідність, доречність, дійсність та авторське право на будь-які такі матеріали. Ви не маєте права завантажувати, поширювати або іншим способом публікувати через даний Сайт будь-який інформаційний вміст, який (i) є конфіденційним, таким, що становить чужу власність, невірним, облудним, наклепницьким, таким, що дискредитує, образливим, таким, що загрожує, порушує право на недоторканність приватного життя або права інтелектуальної власності, неправомірним, незаконним або негожим з інших причин; (ii) являє собою кримінально карний злочин або може сприяти його здійсненню, порушує права будь-яких осіб або іншим способом веде до настання відповідальності чи порушення будь-яких прав; або (iii) може містити віруси, політичну пропаганду, масове розсилання або інші види «спама». Ви не має права використовувати невірну електронну адресу або іншу ідентифікуючу інформацію, видавати себе за іншу фізичну чи юридичну особу або іншим способом уводити нас в оману щодо походження будь-якого інформаційного вмісту. Ви не має права завантажувати на даний Сайт інформаційний вміст комерційного характеру.

У випадку надання вами матеріалів, якщо нами не зазначено інше, ви надаєте компанії «PepsiСo» та її афілійованим особам необмежене, невиняткове, безоплатне, безстрокове, безвідкличне й повністю субліцензуєме право на використання, копіювання, зміну, адаптування, публікацію, переклад, поширення та відтворення таких матеріалів і створення похідних творів на їхній основі по усьому світу на будь-якому носії. Ви також підтверджуєте свою згоду з тим, що компанія «PepsiСo» має право на використання будь-яких ідей, концепцій і технологій, які ви або особи, що діють за вашим дорученням, надаєте компанії «PepsiСo». Ви надаєте компанії «PepsiСo» та її афілійованим особам право використання імені, наданого вами у зв'язку з таким матеріалом, на їхній розсуд. Будь-яка особиста інформація, надана через цей Сайт, обробляється відповідно до Політики конфіденційності цього Сайту. Ви засвідчуєте й гарантуєте, що ви є власником усіх прав на надаваний вами інформаційний вміст або іншим способом розпоряджаєтеся зазначеними правами; що такий інформаційний вміст є достовірним; що використання наданого вами інформаційного вмісту не є порушенням будь-яких положень цих Умов використання й не може завдати шкоди будь-якій фізичній або юридичній особі; і що ви зобов'язуєтеся захистити компанію «PepsiСo» від будь-яких претензій, що можуть виникнути у зв'язку з наданим вами інформаційним вмістом.

Заяви про обмеження відповідальності

Ви приймаєте на себе всі ризики, пов'язані з використанням даного Сайту. Інформаційний вміст даного Сайту надається на умові «як є».

Компанія «PepsiСo» відмовляється від будь-яких гарантій, явно виражених або які маються на увазі, відносно будь-яких питань, пов'язаних з цим Сайтом, у тому числі від непрямої гарантії товарного стану, гарантії придатності для досягнення певної мети та гарантії не порушення прав інтелектуальної власності.

Рішення про скачування будь-яких матеріалів з цього Сайту ви приймаєте на свій розсуд; ви також приймаєте на себе усі супутні ризики. Ви повністю приймаєте на себе відповідальність за будь-який збиток, нанесений системі вашого комп'ютера, або за втрату даних в результаті скачування будь-яких таких матеріалів.

Обмеження відповідальності

ЗА ЖОДНИХ УМОВ і НА ЖОДНИХ ПІДСТАВАХ ЗА ЗАКОНОМ АБО ПРАВОМ СПРАВЕДЛИВОСТІ, БУДЬ ТО ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ДОГОВОРУ, ДЕЛІКТ, ПРЯМА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБО БУДЬ-ЯКА ІНША ПІДСТАВА, КОМПАНІЯ «PEPSIСO» НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ФАКТИЧНІ, ВИПАДКОВІ АБО ПОДАЛЬШІ ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З БУДЬ-ЯКИМ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗА ЗБИТКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УПУЩЕНОЮ ВИГОДОЮ, ШКОДОЮ ДЛЯ РЕПУТАЦІЇ, ВТРАТОЮ ДАНИХ, ПРОСТОЄМ, ТОЧНІСТЮ РЕЗУЛЬТАТІВ АБО ЗБОЇВ ЧИ НЕПОЛАДОК У РОБОТІ КОМП'ЮТЕРА.

ВИ ПРЯМО ВИЗНАЄТЕ Й ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО АНІ КОМПАНІЯ «PEPSIСO», АНІ ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОВЕДІНКУ БУДЬ-ЯКОГО КОРИСТУВАЧА ДАНОГО САЙТУ, ЩО ДИСКРЕДИТУЄ, Є ОБРАЗЛИВОЮ АБО НЕПРАВОМІРНОЮ. ВАШИМ ЄДИНИМ І ВИНЯТКОВИМ ЗАСОБОМ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ ВИЩЕВКАЗАНИХ ПРЕТЕНЗІЙ АБО БУДЬ-ЯКОГО СПОРУ З КОМПАНІЄЮ «PEPSIСO» Є ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ. ВИ ТА КОМПАНІЯ «PEPSIСO» ПОГОДЖУЄТЕСЯ, ЩО БУДЬ-ЯКІ ПОЗОВИ, ЩО ВИНИКЛИ У ЗВ'ЯЗКУ З ЦИМ САЙТОМ, ПОВИННІ ЗБУДЖУВАТИСЯ ПРОТЯГОМ 1 (ОДНОГО) РОКУ З МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ПОЗОВУ. ОСКІЛЬКИ ДЕЯКІ ЮРИСДИКЦІЇ НЕ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ОБМЕЖЕНЬ НА СТРОК ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ГАРАНТІЇ АБО НА ВИКЛЮЧЕННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕПРЯМИМИ АБО ПОБІЧНИМИ ЗБИТКАМИ, ВИЩЕЗАЗНАЧЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ЙОГО ЧАСТИНА МОЖУТЬ БУТИ НЕЗАСТОСОВНІ ДО ВАС.

Звільнення від матеріальної відповідальності

Ви погоджуєтеся відшкодувати збитки й захистити компанію «PepsiСo» від будь-яких позовів, збитків, витрат й видатків, включаючи винагороду адвокатам, у зв'язку з використанням вами цього Сайту.

Повідомлення про авторське право

Якщо не зазначено інше, будь-які графічні зображення, кнопки та текст, що знаходиться на цьому Сайті, є виключною власністю компанії «PepsiСo» та її дочірніх підприємств. Дані елементи не можна копіювати, поширювати, відтворювати або передавати у будь-якій формі чи будь-якими засобами, у тому числі електронними, механічними, за допомогою фотокопіювання, запису або іншими засобами, без одержання на те попереднього письмового дозволу від компанії «PepsiСo».

Товарні знаки

На цьому Сайті представлені логотипи, образи марки та інші товарні знаки й знаки обслуговування (надалі спільно – «Знаки»), що є власністю компанії «PepsiСo» та її дочірніх підприємств, або її ліцензіарів чи постачальників інформації або використовувані ними на підставі отриманої ліцензії. Усі такі Знаки є власністю їх власників. Ніщо, що міститься на цьому Сайті, не має розглядатися як надання, у порядку презумпції, процесуального відводу або на інших підставах, будь-якої ліцензії чи права на використання будь-якого Знака, відтвореного на цьому Сайті, без письмового дозволу компанії «PepsiСo» або будь-якої третьої сторони, якій може належати Знак, відтворений на цьому Сайті. Компанія «PepsiСo» залишає за собою усі прямо не надані права на цей Сайт та його інформаційний вміст. Цей Сайт та увесь його інформаційний вміст, у тому числі текст, дизайн, графіка, інтерфейси та код, а також їх вибір й розташування, захищені в якості компіляції законодавством про авторське право США та інших країн.

Посилання на сторонні сайти

Для зручності користувачів на цьому Сайті можуть міститися посилання на інші сайти, що належать третім особам і не підконтрольні компанії «PepsiСo». Однак навіть у випадку, якщо такі треті особи афілійовані з компанією «PepsiСo», компанія «PepsiСo» не розпоряджається такими сайтами, які мають власні правила збору й захисту інформації, а також власну правову політику, незалежну від компанії «PepsiСo». Компанія «PepsiСo» не несе відповідальності за інформаційний вміст будь-яких сайтів, на які даються посилання на цьому Сайті, і не робить будь-яких заяв щодо інформаційного вмісту або достовірності матеріалів на таких сайтах. Ви приймаєте на себе усі ризики, пов'язані з переглядом таких сторонніх сайтів.

Обережність при прогностичних заявах

Цей Сайт може містити заяви, оцінки або прогнози, що являють собою «прогностичні заяви» згідно з визначенням Федерального законодавства США по цінних паперах. Будь-яка така прогностична заява є теоретичною по своїй суті й заснована на інформації, доступній у цей час, планах дій і прогнозах щодо майбутніх подій та тенденцій. Це означає, що з ними пов'язані численні ризики й невизначеність. Фактичні результати та показники можуть значно відрізнятися від історичного досвіду компанії «PepsiСo» і від наших поточних очікувань або прогнозів. Компанія «PepsiСo» не бере на себе зобов'язань з оновлення або перегляду будь-яких прогностичних заяв для широкої публіки.

Юрисдикція

Компанія «PepsiСo» здійснює підтримку цього Сайту і забезпечує його роботу зі свого офісу в штаті Нью-Йорк, США. Ці Умови використання складені й підлягають тлумаченню відповідно до законодавства штату Нью-Йорк, США. Використання вами цього Сайту означає вашу згоду з юрисдикцією судів, розташованих у штаті Нью-Йорк, для будь-яких позовів, пов'язаних з цими Умовами використання. Якщо будь-яке положення цих Умов використання стає незаконним, недійсним або втрачає юридичну чинність, таке положення вважається віддільним і тлумачиться згідно з положеннями застосовного законодавства. Таке положення не впливає на дійсність і юридичну чинність інших положень. Бездіяльність компанії «PepsiCо» у зв'язку з порушенням вами або іншими особами цих Умов використання не означає відмову компанії «PepsiСo» від своїх прав відносно такого порушення або будь-яких наступних порушень і не обмежує її в таких правах.