1. Головна
 2. Про компанію
  1. Історія PepsiCo
  2. PepsiCo в Україні
  3. Місія та бачення компанії
  4. Цінності та філософія
  5. Кодекс поведінки
  6. Телефон довіри
  7. Контакти
 3. Відповідально до мети
  1. Продукти
  2. Планета
  3. Люди
 4. Бренди
  1. Напої
  2. Соки
  3. Молочна продукція
  4. Снеки
  5. Дитяче харчування
 5. Медіа
  1. Новини
  2. Контакти для ЗМІ
 6. Кар'єра
  1. Чому варто працювати у PepsiCo
  2. Вакансії
 7. Закупівлі
  1. Прямі закупівлі
  2. Непрямі закупівлі
Search PepsiCo
Ціль
Поділитися:
Ще |

Головна » Мета » Стійкий розвиток: навколишнє середовище та екологія

Сталий розвиток: навколишнє середовище та екологія

Для планети, на якій ми живемо...

Ми обіцяємо бути активними громадянами світу, берегти природні ресурси Землі за допомогою новаторських технологій та ефективнішого використання земель, енергії, води та пакувальних матеріалів.

Наші цілі й зобов'язання

Вода:

Поважати право людини на користування водою. З цією метою домагатися ефективного (на рівні світових стандартів) використання води у роботі компанії, берегти водні ресурси та забезпечувати доступ до безпечної для здоров'я води.

·        Домагатися позитивного водного балансу в роботі компанії у районах з нестачею води.

Земля й упакування:

Переглянути процес вирощування сировини, добору постачальників, створення, упакування й доставки продуктів для мінімізації впливу на землю.

·    Працювати над тим, щоб максимальна кількість ТБО з наших виробництв зазнала вторинної переробки.

Зміна клімату:

Знизити викид вуглекислого газу, що виникає в результаті діяльності компанії.

·       Знизити викид парникових газів в абсолютному вираженні на підприємствах компанії в усьому світі.

Суспільство:

З повагою та відповідальністю ставитися до використання природних ресурсів на наших підприємствах та у локальних співтовариствах.

·       Застосовувати перевірені технології ресурсозберігаючого землеробства на землі, на якій вирощується сировина для компанії.

·    Просувати екологічну грамотність та передовий досвід серед співробітників й бізнес-партнерів компанії.

·   Інтегрувати політики компанії в галузі здоров'я людей, сільського господарства та навколишнього середовища, щоб політика компанії у цих областях була взаємодоповнюючою.


Екологічні ініціативи

Зобов'язання компанії в галузі охорони навколишнього середовища

В галузі екології та охорони навколишнього середовища компанія проводить активну політику, спрямовану на скорочення споживання природних ресурсів на усіх виробничих майданчиках, використовуючи ресурсозберігаючі технології й зменшуючи вплив своєї діяльності на навколишнє середовище. Особлива увага приділяється збереженню водних ресурсів, їх ощадливій витраті, а також забезпеченню доступу населення до питної води. Усе це відображене у принципі відповідального ведення бізнесу «Відповідально до мети».

Сьогодні компанія вже досягла значного прогресу в реалізації низки екологічних ініціатив. На виробничому комплексі №2 у Миколаєві введена в експлуатацію перша не тільки в Україні, але й у СНД, тригенераційна установка автономного електро-, тепло- і холодозабезпечення. Економічний ефект, що досягається за рахунок зменшення витрати палива (природного газу) при одночасному одержанні додаткових видів енергії – електричної, теплової та холоду від абсорбційних холодильних машин – склав на сьогоднішній день 6 млн. грн.

У вересні 2013 року PepsiСo в Україні ввела в експлуатацію комплекс сучасних очисних споруджень на виробничому комплексі (ВК) №2 у Миколаївській області. В оновлених очисних спорудженнях застосований прогресивний екологічний метод очищення стоків – за допомогою біологічного реактора. Реалізація цього інвестиційного екологічного проекту дозволила компанії підвищити ефективність виробничого процесу на ВК №2 і поліпшити якість стічних вод, придатних тепер для поливу полів.

Велику увагу PepsiСo в Україні приділяє й питанням побутових відходів – сьогодні в усіх офісах та виробничих майданчиках компанії впроваджений роздільний збір відходів. Дана ініціатива націлена на виховання культури роздільного збору й ефективної переробки твердих побутових відходів серед співробітників, а також на формування турботливого ставлення до навколишнього середовища в цілому.

Для торговельних точок в Україні компанія закуповує так звані «зелені» холодильники, котрі працюють на екологічно безпечному й більш ефективному холодоагенті R-600 (ізобутан) замість стандартного холодоагенту R-134, який належить до категорії парникових газів. Обладнання на базі холодоагенту R-600 споживає на 20% менше енергії, аніж таке саме обладнання, що використовує холодоагент R-134.


FSC-Сертифіковане упакування

FSC

Компанія стала першим виробником соків в Україні, що обрали FSC-упакування. З 2012 року PepsiСo розливає свої соки в упаковку Тетра Пак, зроблену з деревини від відповідального лісозаготівника. У якості свідоцтва відповідального вибору джерела сировини та постачальника компанія розміщає на упаковці знак Лісової піклувальної ради (FSCтм). Логотип FSC означає, що картонне упакування зроблене з деревини, отриманої з відомих джерел, що відстежуються, з дотриманням найсуворіших екологічних, соціальних та економічних норм і вимог. Незалежна, неурядова некомерційна міжнародна організація Лісова піклувальна рада (FSC) є визнаним експертом в галузі відповідального лісокористування і займається розробкою й впровадженням єдиних світових стандартів відповідального управління лісами, а також контролем над їх дотриманням.

Сьогодні дедалі більше споживачів звертають увагу на екологічні характеристики упаковки продуктів харчування та екологічні програми виробників. Розміщення на упаковці маркування FSC дозволяє донести до покупців інформацію про ті відповідальні кроки, які виробники вживають для захисту навколишнього середовища.

Компанія PepsiСo, як один з найбільших світових виробників продуктів харчування й напоїв, проводить цілу низку заходів, спрямованих на зниження впливу на навколишнє середовище. Ми відповідально підходимо до екологізації власних виробництв і самої продукції, і можливість запропонувати споживачам напої у FSC-сертифікованій упаковці цілком вписується у стратегію екологічної й соціальної відповідальності нашої компанії.

PepsiCo в Україні як соціально відповідальна компанія у повному обсязі виконує взяті соціальні зобов’язання перед громадою, використовуючи лише безпечні для навколишнього середовища виробничі технології та діючи у рамках дійсного законодавства.

Виробничі потужності і представництва компанії сертифіковані відповідно до державних та міжнародних стандартів та отримали наступні сертифікати:

·         Сертифікат на систему екологічного керування, зареєстрований y Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 1 лютого 2013 року. Цим сертифікатом посвідчується, що система екологічного керування стосовно розробки, виробництва, та зберігання соків і сокових продуктів (соків, нектарів, коктейлів, морсів, напоїв сокових) коди ДК-97: 15.32.10, 15.33.0; коди ДК-2010: 10.32, 10.39, що виготовляється ТОВ «Сандора» на виробничому комплексі №1, с. Миколаївське, Вітовський район, Миколаївська область, відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 14001:2004 Environmental management system – Requirements with guidance for use, IDT и ДК-97: 15.32.10, 15.33.0; и ДК-2010: 10.32, 10.39, виготовляється ТОВ «Сандора» на виробничому комплексі №1, с. Миколаївське, Вітовський район, Миколаївська область, відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 14001:2004 Environmental management system – Requirements with guidance for use, IDT)

·         Сертифікат на систему екологічного керування, зареєстрований y Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 31 січня 2013 року. Цим сертифікатом посвідчується, що система екологічного керування стосовно розробки, виробництва, та зберігання соків і сокових продуктів (соків, нектарів, коктейлів, морсів, напоїв сокових); безалкогольних напоїв; вин виноградних і плодово-ягідних, вермутів; напоїв слабоалкогольних плодових та виноградних; напоїв винних коди ДК-97: 15.32.0, 15.93.0, 15.98.0, 51.34.0, 51.39.0, 15.33.0 коди ДК-2010: 10.32, 11.02, 11.07, 46.34, 46.39, 10.39 що виготовляється ТОВ «Сандора» на виробничому комплексі №2, с. Мішково-Погорілове, Вітовський район, Миколаївська область, відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування» (ISO 14001:2004 Environmental management system – Requirements with guidance for use, IDT)

·         Сертифікати за програмою GINECIS – міжнародною програмою взаємної довіри та визнання між органами сертифікації національних та регіональних програм екологічного маркування згідно ISO 14024. Які є членами глобальної мережі екологічного маркування (GEN):

o    Сертифікат, реєстраційний №UA.08.002.406/01, підтверджує, що адміністративні приміщення організації ТОВ «Сандора» (с. Миколаївське, ВК №1) відповідають вимогам СОУ ОЕМ. 08.002.36.067:2011 Адміністративні послуги («зелений офіс»). Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблений згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1998, IDT)

o    Сертифікат, реєстраційний №UA.08.002.406/02, підтверджує, що адміністративні приміщення організації ТОВ «Сандора» (с. Нові Петрівці, ТОВ «Сандора») відповідають вимогам СОУ ОЕМ. 08.002.36.067:2011 Адміністративні послуги («зелений офіс»). Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблений згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1998, IDT)

o    Сертифікат, реєстраційний №UA.08.002.406/03, підтверджує, що адміністративні приміщення організації ТОВ «Сандора» (м. Миколаїв, ТОВ «Сандора») відповідають вимогам СОУ ОЕМ. 08.002.36.067:2011 Адміністративні послуги («зелений офіс»). Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблений згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1998, IDT)

o    Сертифікат, реєстраційний №UA.08.002.406/04, підтверджує, що адміністративні приміщення організації ТОВ «Сандора» (с. Мішково-Погорілове, ВК №2) відповідають вимогам СОУ ОЕМ. 08.002.36.067:2011 Адміністративні послуги («зелений офіс»). Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблений згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1998, IDT)

o    Сертифікат, реєстраційний №UA.08.002.406/05, підтверджує, що адміністративні приміщення організації ТОВ «Сандора» (с. Пасіки Зубрицькі, ТОВ «Сандора») відповідають вимогам СОУ ОЕМ. 08.002.36.067:2011 Адміністративні послуги («зелений офіс»). Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, що розроблений згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1998, IDT)