1. Головна
 2. Про компанію
  1. Місія та бачення компанії
  2. Кодекс поведінки
  3. Телефон довіри
  4. Контакти
  5. Послуги
 3. Сталий розвиток
 4. Медіа
  1. Новини
  2. Контакти для ЗМІ
 5. Закупівлі
  1. Непрямі закупівлі
Search PepsiCo
Компанія
Поділитися:
Ще |

Головна » Про компанію » Послуги

Послуги

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» (код ЄДРПОУ 22430008) надає юридичним особам  послуги з фінансового лізингу  устаткування та обладнання з метою вирощування картоплі для Товариства з обмеженою відповідальністю «Сандора.

Інформація про фінансову установу

1.1 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора»:

- зареєстроване в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – Дата державної реєстрації: 08.10.1998; Дата запису: 31.08.2004; Номер запису: 15111200000000023

- включено до відповідного реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги –  Довідка ФЛ №А0000002 від 02.10.2020

- витяг з реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги згідно рішення НБУ про видачу ліцензії для здійснення діяльності з надання послуг фінансового лізингу від 05.03.2021 року №21/509-пк

- керівник фінансової установи (згідно із статутом) - Кисельов Олександр В'ячеславович

- уповноважена особа (повноваження: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (вчинення дій, підписання документів пов'язаних з отриманням ліцензій на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг) -  Корнієнко Тетяна Миколаївна

- власник істотної участі –  PepsiCo Inc. (700 Андерсон Хілл Роуд, Перчес, Нью-Йорк 10577, США). PepsiCo Inc. є публічною компанією, акції якої знаходяться у вільному обігу на біржі NASDAQ.

- особа, яка здійснює контроль за фінансовою установою – директор Кисельов Олександр В'ячеславович

- наглядова рада фінансової установи – відсутня

- відокремлені підрозділи - відсутні

1.2 Товариство з обмеженою відповідальністю «Сандора» (код ЄДРПОУ 22430008)  займається наступними видами діяльності:

- Виробництво фруктових і овочевих соків (основний);

- Перероблення та консервування картоплі;

- Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

- Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

- Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

- Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань;

- Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

- Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;

- Надає юридичним особам  послуги з фінансового лізингу.  

Детальна інформація про юридичну особу розміщена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за посиланням 

1.3. Фінансова звітність ТОВ «Сандора»:  

2018 рік 2019 рік  2020 рік  2021 рік

1.4. Звіт аудитора ТОВ «Сандора»:

2020 рік


Правила надання послуг фінансового лізингу та типовий договір фінансового лізингу розміщенні за посиланням  


Умови фінансового лізингу обладнання та устаткування:

- юридичним особам, з метою вирощування картоплі для Товариства з обмеженою відповідальністю «Сандора»

- термін дії договору від 1 року (залежно від предмету лізингу);

- вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг встановлюється за домовленістю з клієнтом залежно від предмету лізингу.  Всю інформацію щодо фінансової послуги  можливо отримати від співробітника компанії зателефонувавши за контактним телефоном компанії – +38 (044) 490 52 60 (додатково 65776)

- валюта фінансування: гривня. Лізингоодержувач несе ризики коливань курсу обміну валют.

- Лізингові платежі включають:

а) суму, яка відшкодовує частину вартості предмета лізингу;

б) платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

в) компенсацію відсотків за кредитом;

г) інші витрати лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

    - перехід права власності на об’єкт після виплати останнього лізингового платежу;

- Згідно ст. 7 Закону України «Про фінансовий лізинг», Лізингоодержувач має право відмовитися від договору лізингу в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі предмета лізингу становить більше 30 днів, за умови, що договором лізингу не передбачено іншого строку.  Наявність у клієнта права на відмову від договору про надання фінансових послуг, строк, протягом якого клієнтом може бути використано право на відмову від договору про надання фінансових послуг, а також інші умови використання права на відмову від договору, наявність у клієнта права розірвати чи припинити договір про надання фінансових послуг, права дострокового виконання договору про надання фінансових послуг, а також  наслідки таких дій, порядок внесення змін та доповнень до договору про надання фінансових послуг зазначені у договорі.  Зразок договору розміщений за посиланням


Місцезнаходження юридичної особи

57262, Миколаївська область, Вітовський район, с.Миколаївське, вул.Заводська


Режим робочого часу установи

Робочі дні:  понеділок-п`ятниця з 8-30 до 17-00

Перерва  з 13-00 до 14-00

Вихідні дні:  субота-неділя

 

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

а) Досудове врегулювання:

У випадку, якщо клієнт ТОВ “САНДОРА” вважає, що з боку компанії (в тому числі, будь-яких працівників або посадових осіб Товариства) мало місце порушення його прав та охоронюваних законом інтересів, то такий клієнт має право на звернення безпосередньо до Директора ТОВ “САНДОРА”:

- письмово, шляхом надсилання звернення поштою, за адресою місцезнаходження компанії;

- через форму зворотного зв'язку у розділі «Контакти»;

- усне звернення (особисте або за допомогою засобів телефонного зв’язку) за номером телефону Гарячої лінії 0 800 300 309, а також 0 800 307 302. Дзвінки по Україні безкоштовні.   

б) Право на судовий захист прав споживачів фінансових послуг:

Відповідно до ст. 4 Цивільного процесуального кодексу України та ст. 4 Господарського процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів», споживачі під час укладення, зміни, виконання та припинення договорів щодо отримання (придбання, замовлення тощо) продукції, а також при використанні продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав. Захист прав споживачів здійснюється шляхом дотримання ТОВ “САНДОРА” вимог законодавства, що регулює ринок фінансових послуг та законодавства про захист прав споживачів до, під час укладання та виконання договорів про надання фінансових послуг (фінансового лізингу).

Спори та скарги за договорами про надання фінансових послуг між споживачем та ТОВ “САНДОРА” вирішуються у позасудовому порядку, шляхом переговорів. У разі недосягнення сторонами згоди, вирішення спорів здійснюється у судовому порядку, встановленому чинним законодавством – за місцезнаходженням відповідача.

Суд за місцезнаходженням ТОВ «Сандора»:

- Господарський суд Миколаївської області, згідно Господарського процесуального кодексу України;

- Вітовський районний суд Миколаївської області, згідно Цивільного процесуального кодексу України;

Гарантійних фондів та компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства, на послуги, що надає ТОВ “САНДОРА” не передбачено.

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності особи, яка надає фінансові послуги:

Національний банк України гаряча лінія: 0 800 505 240 01601, м. Київ-8, вул. Інститутська, 11-б (nbu@bank.gov.ua)

 

Контактна інформація органу, який здійснює захист прав споживачів:

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів телефон: 044 279 12 70 01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 (info@dpss.gov.ua)